ESF-NY-13-022-M, KX Syringe Filter, Nylon 13mm 0.22µm, PK/1000

ESF-NY-13-022-M, KX Syringe Filter, Nylon 13mm 0.22µm, PK/1000
$768.00